Til påmeldte og etteranmeldte til kraftrittet

Statnr og brikker.
Litt forandring når det gjelder å hente startnr og brikker. Dette får dere ved start/sekreteriat som ligger i sentrum, det vil være skiltet dit. Dette ligger ca 400 m fra garderoben. Dere kan hente dette fra kl. 10.00.

Påmelding er stengt ned, men dere kan melde der på ved ankomst via mobilbank eller ved å betale inn på kraftrittet sin kto.3520 6365135 i forkant. Betaler dere via nettbank så send epost til undertegnede om at dere har betalt. Ellers så gjelder kontanter med akkurat beløp kr 350.

Hilsen
Hans Sæter
hans.saeter58@gmail.com