Styret Suldal Sykkelklubb 2017

Leiar:                  Hans Sæter

Nestleiar:           Tone Fisketjøn

Sekretær:            Terje Steine

Kasserar:            Vidar Veggeland

Styremedl:         Jan Helge Moe

Varamedl:          Sverre Herabakka, Adriaan Van Ruiven, Atle Førland