Styret Suldal Sykkelklubb 2019

Leiar:                  Hans Sæter

Nestleiar:           Terje Steine

Sekretær:           Terje Steine

Kasserar:            Vidar Veggeland

Styremedl:         Jan Helge Moe

Styremedl:         Frank Sagsveen

Varamedl:          Sverre Herabakka, Adriaan Van Ruiven, Atle Førland

Revisorar:          Stig Morten Nerheim, Ola Jelsa

Valnemnd:         Arild Vaage, Kristian Smaamo, Anne Brit B. Steine
Vara:                   Anne Brit Mikkelsen